Yichen Shi

Yichen Shi

Shijiazhuang Tiedao University

The main research direction is artificial intelligence, music genre classification, etc.

Interests
  • Talking Face